Quyền lợi và quy định của bảo hiểm ô tô cần được nắm rõ trước khi mua

05-11-2019

Việc tậu cho mình một chiếc xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại cũng như phục vụ chính công việc đang là xu hướng của mỗi người trong cuộc sống hiện nay. Như các bạn đã biết ô tô được xem là một khối tài sản và người chủ sở hữu phải có trách nhiệm đăng ký cũng như tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, tuy nhiên hiện nay đang có rất nhiều chủ sở hữu chưa nắm được “quyền lợi của bảo hiểm ô tô” dẫn đến chưa có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình.

Sau đây hãy cùng AutoGroup tìm hiểu thêm về những quyền lợi mà bạn sẽ nhận được khi tham gia bảo hiểm ô tô nhé!

1.Bảo hiểm ô tô là gì?

Bảo hiểm ô tô là loại hình bảo hiểm kết hợp việc bảo vệ con người, tài sản, hàng hóa vận chuyển liên quan đến chiếc ô tô đó. Khi tham gia bảo hiểm TNDS ô tô doanh nghiệp bảo hiểm có quyền chịu trách nhiệm khi chiếc xe của bạn gặp rủi ro hoặc thiệt hại do những lý do hoàn toàn khách quan như lũ lụt, va chạm, tai nạn …

Bảo hiểm ô tô là gì?

Bên cạnh đó khi tham gia bảo hiểm chủ sở hữu còn được hưởng những quyền lợi theo thỏa thuận và những quyền lợi do pháp luật quy định khi tham gia bảo hiểm TNDS ô tô.

2.Những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm ô tô về TNDS 

Những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm ô tô về TNDS

Căn cứ theo quy định về quyền của chủ sở hữu khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 khi tham gia bảo hiểm TNDS chủ sở hữu có những quyền lợi như sau:

2.1. Chủ sở hữu có quyền yêu cầu doanh nghiệp mà mình đăng ký tham gia bảo hiểm giải thích và cung cấp thêm những thông tin cũng như những điều khoản liên quan trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, bên cạnh đó chủ sở hữu có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm của mình trong trường hợp bên bảo hiểm không đáp ứng được những thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

2.2. Trong trường hợp có những yếu tố làm thay đổi cơ sở để tính phí bảo hiểm như đã thỏa thuận ban đầu dẫn đến việc giảm các rủi ro chủ sở hữu có quyền yêu cầu bên bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm phù hợp với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

2.3. Trong trường hợp xảy ra rủi chủ sở hữu có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm mình đã tham gia nhanh chóng giải quyết bồi thường đầy đủ và kịp thời theo như thỏa thuận trong hợp đồng.

2.4. Trong trường hợp chủ sở hữu là người hoạt động kinh doanh phí bảo hiểm sẽ được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu xe đó, nếu chủ sở hữu là người công chức nhà nước làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước phí bảo hiểm sẽ được  tính trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan và đơn vị.

2.5. Trong trường hợp chủ sở hữu tham gia 3 loại bảo hiểm tự nguyện khác sẽ được hưởng quyền theo thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và trường hợp này những quyền lợi bạn được hưởng theo quy định của pháp luật sẽ bị hạn chế vì nguyên tắc tham gia loại hình này là bảo hiểm tự nguyện.

Tuy nhiên với bảo hiểm vật chất xe bạn sẽ được công ty thanh toán khi gặp rủi ro bởi những lý do khách quan như đổ xe,va chạm ..

Bên cạnh đó chủ sở hữu chủ sở hữu khi tham gia bảo hiểm TNDS được hưởng thêm những quyền lợi khác quy định cụ thể tại Thông tư 126 /2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính.

Và theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC- BCA ngày  25 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008.

Trên đây là một số những quyền lợi khi chủ sở hữu tham gia bảo hiểm TNDS cho chiếc “xế hộp” của mình.  

Bên cạnh những quyền lợi được hưởng theo thỏa thuận và theo quy định trên chủ sở hữu khi tham gia bảo hiểm cũng phải tuân thủ theo những quy định do bên doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra cũng như những quy định theo quy định của pháp luật.

3.Những Quy định trong bảo hiểm ô tô về TNDS

Khi tham gia bảo hiểm TNDS ngoài việc được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm cũng như theo luật định, bên cạnh đó chủ xe phải tuân thủ theo những quy định về phạm vi bồi thường bảo hiểm, số tiền bồi thường và giá trị bảo hiểm, tuân thủ theo nguyên tắc bồi thường bảo hiểm và Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường. 

Những Quy định trong bảo hiểm ô tô về TNDS

Sau đây AutoGroup sẽ chia sẻ những quy định cơ bản mà chủ sở hữu khi tham gia bảo hiểm TNDS ô tô cần nắm được để không gặp khó khăn trong việc tuân thủ đúng quy định.

3.1 Phạm vi bồi thường bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 7 của nghị định Nghị định 103/2008/NĐ-CP 

Nếu thiệt hại về thân thể  và tính mạng với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra chủ sở hữu chiếc xe tham gia bảo hiểm sẽ được bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp chiếc xe tham gia bảo hiểm gây thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách có hợp đồng vận chuyển do xe cơ giới gây ra sẽ được bồi thường theo thỏa thuận.

3.2 Số tiền và giá trị bảo hiểm

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 của nghị định Nghị định 103/2008/NĐ-CP số tiền và giá trị bảo hiểm được quy định như sau:

Nếu thiệt hại về thân thể  và tính mạng với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra chủ sở hữu chiếc xe tham gia bảo hiểm sẽ được bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp xe tham gia bảo hiểm gây tai nạn thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách hoặc gây tai nạn với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra sẽ được quy định như cụ thể như sau:

Số tiền bảo hiểm bên doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường sẽ là số tiền chủ sở hữu xe yêu cầu bên bảo hiểm trả chi trả cho thiệt hại của mình được ghi trên  Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp nếu chiếc xe chủ sở hữu đăng ký bảo hiểm không được xác định trong cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thì giá trị chiếc xe được xác định như sau

Đối với xe mới 100% giá trị xác định là giá bán do các hãng sản xuất đưa ra hoặc giá nhập khẩu bao gồm cả thuế theo quy định nhà nước.

Đối với xe đã qua sử dụng giá trị của chiếc xe sẽ được xác định theo công thức sau giá xe mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) tối thiểu chất lượng còn lại của xe.

Với chiếc xe nhập khẩu đã qua sử dụng sẽ được định giá theo công thức sau giá xe mới (100%) nhân (x) với tỷ lệ (%) chất lượng còn lại được xác định trong tờ khai hải quan nhập khẩu.

Tỉ lệ chất lượng phần trăm (%) còn lại của chiếc xe tham gia bảo hiểm được xác định như sau: 

  • Thời gian đã sử dụng 01 năm trở xuống: 100%;
  • Thời gian đã sử dụng từ trên 01 năm đến hết 03 năm: 85%;
  • Thời gian đã sử dụng từ trên 03 năm đến hết 06 năm: 70%;
  • Thời gian đã sử dụng từ trên 6 năm đến hết 10 năm: 55%;
  • Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 40%.

Thời gian sử dụng xe được tính từ lần đăng kí chiếc xe tham gia bảo hiểm ( đối với chiếc xe sản xuất tại Việt Nam ) hoặc số năm sản xuất đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng

3.3. Nguyên tắc bồi thường

Điều 14 của nghị định Nghị định 103/2008/NĐ-CP quy định về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm như sau:

Khi xảy ra tai nạn trong phạm vi trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm, bắt buộc doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ sở hữu xe số tiền mà chủ sở hữu xe tham gia bảo hiểm phải bồi thường hoặc sẽ bồi thường cho người bị hại.

Trong trường hợp chủ sở hữu chết hoặc thương tật vĩnh viễn, số tiền bồi thường thiệt hại sẽ được trực tiếp giao cho người bị hại

Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Trên đây là những chia sẻ của AutoGroup về “quyền lợi của bảo hiểm ô tô” bên cạnh đó là những quy định đi kèm giúp chủ sở hữu có đầy đủ thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm TNDS ô tô. Nếu chủ xe có những lăn tăn về nội dung này, hãy liên hệ ngay đến Hotline: 090 104 48 86 để nhận được tư vấn cụ thể nhất.

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
UP ẢNH
0 Bình luận
Bình luận Gửi ảnh
08375.33333 Tư vấn ngay